Оферта и политика конфиденциальности

OFERTA PUBLICĂ

Acord de oferta publica

Acest text este un contract de vânzare cumparare între Agent de e-commerce (denumit în continuare Agent) si Cumparator si defineste conditiile de obtinere a produselor prin intermediul site-ului www.rodenstock.md, în continuare “Site”.

1. Dispozitii de baza

 • Acest document este o oferta publica, în conformitate cu articolul 681 din Codul civil R. Moldova si Legea nr. 284 privind Comertul Electronic.
 • Cumparatorul, vazând ofertele de pe site poate sa procure \ cumpere pozitia preferata. În acest caz, Cumparatorul devine familiarizat cu textul acestei oferte si o accepta prin instituirea unui marcaj de selectare de pe linia “M-am cunoscut cu condiţiile ofertei publice (condiţiile de cumpărare prin site-ul rodenstock.md), și semnez prezentul Acord.”. Astfel, Cumparatorul încheie un contract electronic pentru achizitionarea de bunuri sau servicii.
 • Agentul poate revoca oferta înainte de a confirma acceptarea de catre Cumparator. Agentul este obligat sa confirme sau sa revoce acceptarea unei oferte termen de 24 de ore de la primirea de acceptare de la Cumparator. Retragerea ofertei se efectueaza prin trimiterea unei notificari electronice de retregere de la Cumparator, indicând motivele de revocare.
 • În cazul în care Agentul confirma Cumparatorului anunță imposibilitatea de a furniza comanda în întregime, Cumpărătorul se obligă să accepte sau să refuze la comanda nouă în timp de 24 de ore de la momentul plasării comenzii de către Cumpărător.
 • Cumparatorul poate revoca acceptarea ofertei, în cazul în care anuntul de retragere a parvenit înainte de a primi confirmarea de acceptare de la Agent.
 • Agentul este de acord sa transfere bunuri catre cumparator în conditiile prezentului acord si sa obtina bani de la el pentru bunuri si cumparatorul îsi asuma obligatia de a plati pentru bunuri si de a le primi pe termenii acestui acord.
 • Anumite dispozitii ale prezentului Acord se executa prin referire la documentul electronic / mesaj.

2. Informatii despre Produs

 • Acest produs reprezinta proprietatea Agentului, apare în catalog prin foto-mostre si / sau prin descrierea, care contine informatii textuale si o scurta descriere a marfurilor, optiunile sale, pret, caracteristica (link la descrierea marfurilor).
 • Costul marfurilor este indicat în descrierea sa. Costul de livrare este determinat în functie de locul de livrare (în Chisinau, sau în orice regiune a tarii) si volumul de marfuri. Pretul de livrare este indicat în e-link-ul la momentul de efectuare a cumpararii.
 • Locatia fizica a marfurilor este determinata : o adresa de agent; o la Postal Service.
  • Pe adresa Agentului;
  • Pe adresa serviciului postal.

3. Transmiterea-primirea a marfurilor

 • Partile convin ca livrarea de bunuri catre Cumparator se efectueaza prin intermediul serviciilor Agentului, achitate de catre Cumparator.
 • Cumparatorul se achita pentru livrare prin una din metodele propuse de Agent la data de cumparare si de livrare (referinta electronica).
 • Agentul livreaza bunurile catre Cumparator dupa acceptarea de catre Cumparator a prezentului Acord si acordului privind conditiile de plata stabilite printr-o referinta electronica separata.
 • Cumparatorul se obliga sa accepte marfurile în cadrul de timp specificat pentru livrare.
 • Faptul de acceptare a marfurilor de catre Cumparator este semnarea confirmarii de livrare.
 • Atunci când Cumparatorului refuza de a primi produsele comandate sau o parte din produse Cumparatorul se obligă să compenseze Agentului costul încărcării/descărcării și a livrării mărfii în ambele direcții.
 • Agentul se obliga sa livreze catre Cumparator numai acel produs, care a fost comandat de catre Cumparator la încheierea acestui Acord. Agentul este pe deplin responsabil fata de Cumparator pentru încalcarea conditiilor, inclusiv rambursarea cheltuielilor pentru livrarea si returnarea bunurilor.
 • Agentul garanteaza ca toate informatiile despre produs, prezentate în acest Acord sunt veritabile.
 • Agentul garanteaza ca marfurile vor fi ambalate în mod corespunzator pentru a evita deteriorarea lor la livrare.
 • Cumparatorul trebuie sa accepte neconditionat produsul la integritatea ambalajului acestuia.

4. Modalitati de plata pentru Marfuri

 • Cumparatorul alege o metoda convenabila de plata din cele propuse (link-ul specificat):
  • Achitarea pentru marfuri din contul dvs. virtual;
  • sistem de plati electronice;
  • prin transferul de bani de pe cardurile bancare pe contul Agentului;
  • plata o în numerar la momentul primirea produsului.

5. Altele

 • Dreptul de proprietate asupra marfii precum si riscul pieirii fortuite a acesteia se transmit catre Cumparator din momentul receptionarii acesteia.
 • Agentul este pe deplin responsabil fata de Cumparator privitor la corespunderea bunurilor cu cele declarate si pentru restituirea bunurilor de la Cumparator si înlocuirea acestor în caz de neconcordanta, în conformitate cu Legea Privind protectia drepturilor consumatorilor.
 • Agentul garanteaza îndeplinirea tuturor conditiilor prevazute de Legea privind protectia consumatorilor în limitele îndeplinirii obligatiilor care decurg din prezentul Acord.
 • Prezentul acord este perfectat în limba romana.
 • Toate modificarile si completarile la prezentul Acord sunt efectuate în forma electronica si reprezinta o parte integranta a Acordului.
 • Prezentul Acord intra în vigoare dupa acceptarea sa si este valabil pâna când partile îsi îndeplinesc obligatiile în temeiul conditiilor Acordului.
 • Acest Acord poate fi reziliat în cazul în care:
  • Agentul nu îndeplineste conditiile pentru transferul de bunuri catre Cumparator la data specificata în Acord;
  • Cumparatorul nu a primit bunurile în termenul prevazut în Acord;
  • Agentul a livrat marfurile ce nu corespund cu termenii acestui acord.

6. Rechizitele partilor

 • Agentul:

SRL “Formex-Grup”

IDNO 1003600054191

Adresa mun. Chisinau str. L.Deleanu 1 ap30

 • Cumparatorul: (rechizitele se indica la momentul înregistrarii pe site si deschiderii contului)

 

 

 

Politica de confidenţialitate

Prezenta Politică de confidenţialitate a datelor cu caracter personal (denumită în continuare – Politica) se aplică faţă de toate informaţiile, pe care SRL „Formex-Grup” le poate obţine despre Utilizator în timpul folosirii de către acesta a site-ului rodenstock.md, a serviciilor, funcţiilor, softului şi produselor SRL „Formex-Grup” (denumite în continuare – Servicii). Utilizarea Serviciilor înseamnă acordul necondiţionat al Utilizatorului cu Politica dată şi cu condiţiile de prelucrare a datelor sale cu caracter personal, precizate în ea; în cazul dezacordului cu aceste condiţii, utilizatorul trebuie să se abţină de la utilizarea Serviciilor.

1. Utilizatorul îşi asumă angajamentul să nu amplaseze pe Site şi să nu expedieze prin intermediul Site-ului orice materiale cu următorul caracter:

  • Informaţiile personale, pe care Utilizatorul le furnizează despre el însuşi de sine stătător în timpul înregistrării (crearea contului) sau în procesul utilizării Serviciilor, inclusiv datele cu caracter personal ale utilizatorului. Informaţiile obligatorii pentru beneficierea de Servicii (prestarea serviciilor) sunt marcate în mod special. Utilizatorul oferă alte informaţii la discreţia sa.
  • Datele, care sunt transmise automat Serviciilor în procesul utilizării lor prin intermediul softului instalat pe dispozitivul Utilizatorului, inclusiv adresa IP, informaţiile despre cookie, informaţiile despre browser-ul utilizatorului (sau alte aplicaţii, cu ajutorul cărora sunt accesate Serviciile), timpul de acces şi adresa paginii solicitate.
  • Alte informaţii despre Utilizator, în cazul în care colectarea şi/sau furnizarea lor este prevăzută în documentele regulatorii ale unor Servicii aparte.

 

2. Informaţii personale ale Utilizatorilor, pe care le primeşte şi le procesează SRL „Formex-Grup”.

  • SRL „Formex-Grup” adună şi păstrează doar acele date cu caracter personal, care sunt necesare pentru furnizarea şi prestarea Serviciilor (executarea acordurilor şi contractelor cu Utilizatorul).
  • SRL „Formex-Grup” poate folosi informaţiile personale ale Utilizatorului în următoarele scopuri:
   • Identificarea părţii în cadrul acordurilor şi contractelor cu SRL „Formex-Grup”;
   • Furnizarea Serviciilor personalizate Utilizatorului;
   • Comunicaţia cu utilizatorul, inclusiv expedierea notificărilor, solicitărilor şi informaţiilor, referitoare la prestarea Serviciilor, utilizarea funcţiilor, precum şi procesarea solicitărilor şi cererilor din partea Utilizatorului;
   • Îmbunătăţirea calităţii Serviciilor, comoditatea utilizării lor, elaborarea de noi Servicii şi produse;
   • Targetarea materialelor publicitare;
   • Efectuarea studiilor statistice sau cu alt caracter în baza datelor impersonale.

 

3. Condiţiile de procesare a informaţiilor cu caracter personal ale utilizatorilor şi transmiterea lor persoanelor terţe.

Este păstrată confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului, cu excepţia cazurilor de furnizare benevolă a informaţiilor despre sine de către Utilizator pentru acces liber unui număr nelimitat de persoane. În cazul utilizării unor Servicii aparte (de exemplu, Disqus), Utilizatorul îşi dă consimţământul ca o anumită parte a informaţiilor sale personale să devină publice.

4. SRL „Formex-Grup” este în drept să furnizeze datele cu caracter personal ale utilizatorului persoanelor terţe în următoarele cazuri:

  • Utilizatorul şi-a exprimat acordul cu asemenea acţiuni;
  • Transmiterea lor este necesară în cadrul folosirii de către Utilizator a unui anumit Serviciu sau pentru prestarea de servicii utilizatorului;
  • Transmiterea este prevăzută de legislaţia moldovenească sau de o altă legislaţie în cadrul procedurii legale;
  • O asemenea transmitere are loc în cadrul vânzării sau transmiterii afacerii (totale sau parţiale), totodată, beneficiarului îi sunt transmise şi toate obligaţiile privind respectarea condiţiilor prezentei Politici referitor la datele cu caracter personal, pe care le-a primit;
  • Pentru a asigura posibilitatea protejării drepturilor şi altor interese ale SRL „Formex-Grup” sau persoanelor terţe în cazurile când Utilizatorul încalcă Condiţiile de utilizare a site-ului rodenstock.md.

 

5. În timpul procesării datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor, SRL „Formex-Grup” se conduce de prevederile Legii RM „Cu privire la protecţia datelor cu caracter personal”.

 

6. Modificarea datelor cu caracter personal de către Utilizator

  • Utilizatorul în orice moment poate modifica (actualiza, completa) informaţiile personale, furnizate de el sau o parte a lor, precum şi parametrii de confidenţialitate, folosind funcţia de redactare a datelor cu caracter personal în compartimentul „Cabinetul personal” sau în secţiunea personală a Serviciului corespunzător.
  • De asemenea, Utilizatorul poate şterge informaţiile cu caracter personal, furnizate în cadrul unui anumit cont personal, folosind funcţia „Şterge contul”. Totodată, ştergerea contului poate duce la imposibilitatea de utilizare a unor Servicii.

 

7. Măsurile, întreprinse pentru protecţia datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor

SRL „Formex-Grup” întreprinde măsurile necesare şi suficiente de ordin tehnic şi organizatoric pentru protecţia datelor cu caracter personal ale Utilizatorului de acces ilegal sau accidental, de ştergere, modificare, blocare, copiere, răspândire a lor, precum şi de alte acţiuni ilegale din partea persoanelor terţe.

8. Modificarea Politicii de confidenţialitate.

SRL „Formex-Grup” îşi rezervă dreptul de a introduce modificări în prezenta Politică de confidenţialitate. În cazul introducerii modificărilor la versiunea actuală este indicată data ultimei actualizări. Noua redacţie a Politicii intră în vigoare din momentul publicării pe site-ul www.rodenstock.md, dacă noua redacţie a Politicii nu prevede altceva. Versiunea în vigoare întotdeauna se află pe pagină la următoarea adresă: https://rodenstock.md/privacy_policy/.

 

9. Prezenta Politică şi relaţiile dintre utilizator şi SRL „Formex-Grup”, care decurg în legătură cu aplicarea Politicii de confidenţialitate, se supun legislaţiei Republicii Moldova.

 

10. Legătură inversă

Обратный звонок
Запрос успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Предзаказ
Предзаказ успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Добавить в корзину
Название товара
100 MDL
1 шт.
Перейти в корзину